Mateřská škola Zlonín

"Žij vyrovnaně - trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj"

(Robert Fulghum)


Vítejte na stránkách naší mateřské školy

             Mateřská škola Zlonín je nově postavená budova ve středu obce Zlonín. Součástí mateřské školy je školní zahrada s herními prvky, které jsou certifikované a odpovídají bezpečnostním normám EU a výdejna jídla.

Činnost MŠ byla zahájena 1. 9. 2016 s kapacitou 25 dětí, od školního roku 2019/2020 se kapacita navýšila na 50 dětí. Provoz mateřské školy je od 7 do 17 hodin. Mateřskou školu navštěvují děti ve věku 3 - 6 let, ze spádové oblasti Zlonín. Prostorové podmínky školy vyhovují počtu dětí. Všechny místnosti jsou prostorné, světlé, funkčně a vkusně vybavené. Pro děti jsou účelně řešeny hrací koutky a další prostor pro přirozené pohybové aktivity dětí.

                 Hlavním cílem je naplňovat potřeby dětí a podporovat jejich učení v nejširším slova smyslu. Veškeré činnosti směřujeme k tomu, aby se děti dobře cítily, učily se chápat a plně prožívat svět kolem sebe. Měly chuť poznávat, přemýšlet a tvořit, navazovat první přátelství, objevovat nové možnosti a prohlubovat získané dovednosti, především prostřednictvím hry. Přejeme si, aby každý den prožitý v mateřské škole byl pro děti zkušeností i zdrojem informací a pro rodiče místem, kde se budou moci zapojit do vzdělávacích programů vedoucích k rozvoji jejich dětí.

Veškeré činnosti probíhají v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem, dle školního vzdělávacího programu "Cestou poznání objevujeme svět".

Mateřská škola je zapojena do projektů "Celé Česko čte dětem", "Zdravá škola" a "Zelená škola".

Zřizovatelem mateřské školy je obec Zlonín.