Soubory ke stažení

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ Zlonín na šk.r. 2018/2019

Rozhodnutí o přijetí 2017/2018

 Co bych měl umět, než
půjdu do školy 

Žádost o přijetí do MŠ 2018/2019

Evidenční list


Školní řád

Omluvný list

Žádost o uvolnění


Zápis dětí do Mateřské
školy Zlonín 2017/2018


Evidenční list pro dítě v
Mateřské škole Zlonín

Žádost o přijetí do
 MŠ  2017-2018


Pověření k vyzvedávání dítěte

Kritéria přijímání dětí do MŠ 2017/2018