Organizační informace


                                    Přerušení provozu MŠ

Podle § 3 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem přerušuji provoz Mateřské školy Zlonín od 27.12.2018 do 2.1.2019.

Pavla Koudelková, ředitelka MŠ 

Přerušení provozu MŠ v letních měsících

Podle § 3 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem přerušuji provoz Mateřské školy Zlonín od 16.7.2018 do 31.8.2018 .

Pavla Koudelková, ředitelka MŠ Zlonín


Přerušení provozu MŠ

Podle § 3 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem přerušuji provoz Mateřské školy Zlonín dne 7.5.2018 .

Pavla Koudelková, ředitelka MŠ Zlonín

Přerušení provozu MŠ

Podle § 3 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem přerušuji provoz Mateřské školy Zlonín od 27.12.2017 do 2.1.2018. 

Pavla Koudelková,  ředitelka MŠ 

Přerušení provozu MŠ 29.9.2017

Podle § 3 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem přerušuji provoz Mateřské školy Zlonín dne 29.9.2017. 

Pavla Koudelková, ředitelka MŠ

Přerušení provozu MŠ v letních měsících

Podle § 3 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem přerušuji provoz Mateřské školy Zlonín ve dnech 1.8..-1.9.2017. Školní rok 2017/2018 bude zahájen v pondělí 4.9.2017.
Koudelková Pavla, ředitelka MŠ

Přerušení provozu MŠ

Podle § 3 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů přerušuji provoz Mateřské školy Zlonín ve dnech 27.-30.12.2016.
Koudelková Pavla, ředitelka MŠ  

Organizace školního roku

Školní rok 2016/2017 začíná v mateřské škole 1.září 2016 a končí 31.srpna 2017.


Organizace dne

Provoz mateřské školy bude zajištěn od 7 do 17 hodin.

7:00 - 8:30    příchod dětí, individuální a skupinové hry, spontánní hry

8,30 - 8,45    řízená činnost učitelkou, komunitní kruh, hudební chvilka... 

8,45 - 9,00    pohybová chvilka

9,00 - 9,15     hygiena, svačina

9,15  - 9,45    řízená činnost dle švp

9,45 - 11,45    pobyt venku

11,45 - 12,30   hygiena, oběd

12,30 - 14,00  polední odpočinek, klidové činnosti - dle potřeb dětí

14,00 - 14,15   hygiena, svačina

14,15 - 17,00   spontánní hry, pobyt venku, odchody dětí