Platby

Školné : 690 Kč 

Stravné : 882 Kč 


Číslo účtu pro platbu školného i stravného: 115-2292360217/0100

Částky pro školné a stravné se platí zvlášť, pod přiděleným variabilním symbolem.

Děti v posledním ročníku před nástupem do ZŠ školné neplatí.