Povinně zveřejňované informace

1. Název :                                    Mateřská škola Zlonín

2. Důvod a způsob založení :   Příspěvková organizace, zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení,                                                       zřízena za účelem předškolního vzdělávání dětí                                        3. Organizační struktura :

4. Kontakty :                                Pavla Koudelková - ředitelka školy                                                                                                                        Zlonín 265, Zlonín 250 64                                                                                                                                      Telefonní spojení: 315 621 820                                                                                                                              Webové stránky: https://mszlonin.webnode.cz/                                                                                                  Elektronická adresa: mszlonin@seznam.cz                                                                                                          E-podatelna: ID datové schránky - sc23vaq

5. Platby :                                    Číslo účtu školy: 115-2292360217/0100                                                    6. IČ :                                           04916204